Opis projektu:

Projekt pt. „Zwiększenie zdolności produkcyjnych i dywersyfikacja produkcji gwarancją wzrostu pozycji konkurencyjnej Firmy Projektowo Handlowej ULTRAPRAS Stefan Sakowicz.” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.3 „Wspieranie inwestycji
w przedsiębiorstwach”.

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym poprzez dywersyfikację produkcji o innowacyjny wykrojnik tnąco-otworujący do cięcia oraz otworowania klem fotowoltaicznych oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu w zakresie produkcji maszyn do obróbki plastycznej metali.

Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie wzrost pozycji konkurencyjnej Firmy Projektowo Handlowej Ultrapras Stefan Sakowicz na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym dzięki dywersyfikacji produkcji o innowacyjny wykrojnik tnąco-otworujący do cięcia oraz otworowania klem fotowoltaicznych oraz zwiększeniu zdolności produkcyjnych zakładu w zakresie produkcji maszyn do obróbki plastycznej metali.

W wyniku realizacji projektu wdrożona zostanie innowacja procesowa, tj.: innowacyjna technologia produkcji maszyn do obróbki plastycznej metali i oprzyrządowania (wykrojników) do tych maszyn. Na bazie inowacji procesowej i wyników przeprowadzonych prac B+R, do oferty firmy i na rynek docelowy wprowadzone zostaną dwie innowacje produktowe, tj.: innowacyjny wykrojnik tnąco-otworujący do cięcia oraz otworowania klem fotowoltaicznych oraz udoskonalone maszyny do obróbki plastycznej metali.

Główne efekty realizowanego projektu to:

  • implementacja wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa,
  • wdrożenie innowacji procesowej, w tym ekoinnowacji,
  • wdrożenie innowacji produktowych, w tym ekoinnowacji,
  • wzrost przychodów z tytułu sprzedaży nowych produktów, w tym przychodów
    z eksportu,
  • wzrost świadomości ekologicznej przedsiębiorstwa i społeczeństwa,
  • wzrost poziomu innowacyjności gospodarki regionu i transferu innowacyjnych technologii.

Wartość projektu:  2 753 247,18 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 568 008,57 PLN

© 2024 UltraPras | Polityka prywatności | Realizacja: emste.eu

Call Now Button

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?